Считано от 26.07.2019г., няма да можете да заплащате своята карта MultiSport през платформата benefitsforyou.eu.

Всички нови и съществуващи MultiSport ползватели е необходимо да създадат нов акаунт в My MultiSport на адрес mymultisport.benefitsystems.bg и да заплатят своята карта за септември до 25-ти август (включително), като след заявка през новата платформа ще получат нова пластика и старата ще стане невалидна.

На имейл адреса, с който сте направили своята първоначална регистрация в benefitsforyou.eu, е изпратена допълнителна информация и инструкции за работа с My MultiSport.

При въпроси, можете да се свържете с нас на info@benefitsystems.bg или 02 8205 770.

As of 26.07.2019, you will no longer be able to order and pay for your MultiSport card through benefitsforyou.eu.

All new and existing MultiSport cardholders have to create a new account on My MultiSport at mymultisport.benefitsystems.bg and to pay for their card for September no later than the 25th of August. After ordering a card through My MultiSport, you will receive a new plastic card and your old one will become invalid.

For more information and instructions on how to use My MultiSport, please check your e-mail address.

If you have any questions, you can contact us at info@benefitsystems.bg or 02 8205 770.